Santa1972 さんのメンバー情報ページ

確認日時 / 投稿時間 レギュラー ハイオク 軽油 灯油 価格区分
ハイランド武蔵SS / 高島石油(株)

熊本県熊本市北区麻生田3-3-67

2022/1/9 (日) 16時
148
会員
会員(現金・その他)
[給油時/店内表示] 店内表示にて確認した価格です。
ハイランド武蔵SS / 高島石油(株)

熊本県熊本市北区麻生田3-3-67

2021/12/29 (水) 9時
148 1638
会員
会員(現金・その他)
[店頭看板] 店頭看板で確認した価格です。