mu1224 さんのメンバー情報ページ

確認日時 / 投稿時間 レギュラー ハイオク 軽油 灯油 価格区分
AIステーションセルフ西郷 / 相光石油(株)

鹿児島県鹿児島市西陵3-48-1

2022/12/9 (金) 4時
163 174 142 1926
現金
表記なし
[店頭看板] 24時間 カード値段一緒
AIステーションセルフ西郷 / 相光石油(株)

鹿児島県鹿児島市西陵3-48-1

2022/11/28 (月) 4時
161 172 140 1836
現金
表記なし
[給油時/店内表示] 店内表示にて確認した価格です。 24時間 カード値段一緒
AIステーションセルフ西郷 / 相光石油(株)

鹿児島県鹿児島市西陵3-48-1

2022/11/23 (水) 4時
159 170 138 1836
現金
表記なし
[店頭看板] 24時間 カード値段一緒
AIステーションセルフ西郷 / 相光石油(株)

鹿児島県鹿児島市西陵3-48-1

2022/11/17 (木) 4時
161 172 140 1836
会員
会員(現金・その他)
[店頭看板] 24時間 カード値段一緒
AIステーションセルフ西郷 / 相光石油(株)

鹿児島県鹿児島市西陵3-48-1

2022/11/15 (火) 4時
161 172 140 1836
現金
表記なし
[店頭看板] 店内表示にて確認した価格です。 24時間 カード値段一緒